English  Greek                 ISO

ΒΙΟΑΕΡΙΟ - Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

του Αντώνη Παπαδάκη (*)                     

Εισαγωγή

Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και η πιο διαδεδομένη Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας. Διαθέτει αποθηκευμένη ενέργεια, η οποία είτε προέρχεται άμεσα από τον ήλιο (φωτοσύνθεση – φυτικής προελεύσεως βιομάζα), είτε έμμεσα (ζωικής προελεύσεως βιομάζα – ενεργειακά αξιοποιούμενα απόβλητα από ζώα). Αυτή την αποθηκευμένη ενέργεια εκμεταλλευόμαστε στις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, χρησιμοποιώντας το παραγόμενο βιοαέριο από την βιομάζα. Μια σύγχρονη μονάδα αναερόβιας χώνευσης, με την σωστή διαχείριση λειτουργίας της, μπορεί να παράγει μεγάλες ποσότητες βιοαερίου υψηλής ποιότητας.

Το βιοαέριο, ως ανανεώσιμη πηγή, υπόκειται στις ευνοϊκές διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας περί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία 10 χρόνια, σε συνδυασμό με την εξασφάλιση εγγυημένων τιμών αγοράς της παραγόμενης ενέργειας για μια εικοσαετία, έχουν καταστήσει τις τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας εξαιρετικά ελκυστικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Περιγραφή Διαδικασιών

Η αναερόβια χώνευση είναι μια φυσική διαδικασία αποικοδόμησης οργανικών ουσιών με τη βοήθεια ενός ευρέος φάσματος μικροοργανισμών, απουσία οξυγόνου και εμφανίζεται ως η πλέον ώριμη τεχνολογία, για να δώσει οικονομικά συμφέρουσες λύσεις στην ορθή περιβαλλοντικά διάθεση πλήθους φυτικών και ζωικών αποβλήτων. Η παραγωγή βιοαερίου από βιομάζα με τη μέθοδο αυτή υπόσχεται τις υψηλότερες αποδόσεις σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Ως πρώτη ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιασδήποτε μορφής φυτικής ή ζωικής προελεύσεως βιομάζα με άριστα αποτελέσματα και με τον υψηλότερο βαθμό μετατροπής της σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η Arvis Solar Ε.Π.Ε. με την υπερεικοσαετή εμπειρία του Ομίλου Περιβαλλοντικών Εταιρειών ARVIS στην αδρανοποίηση και αξιοποίηση αποβλήτων, συνεργάζεται με την ιταλική εταιρεία EN+ Italia στην μελέτη, κατασκευή, θέση σε αποδοτική λειτουργία και μακροχρόνια συντήρηση σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με πρώτη ύλη βιομάζα. Η συνεργασία των δύο εταιρειών εξασφαλίζει την κατασκευή σταθμών συμπαραγωγής με τεχνολογία αιχμής, με ασφάλεια και αξιοπιστία και ταυτόχρονα με υψηλή απόδοση και άμεση απόσβεση των επενδεδυμένων κεφαλαίων.

 

Προσφερόμενα Προϊόντα

Ο όγκος των προσφερόμενων αναερόβιων κυλινδρικών μεταλλικών χωνευτών κυμαίνεται από 500 έως 25.000 m3, ενώ οι μηχανές συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας αρχίζουν από 20 kW και φθάνουν τα 2.000 kW με κινητήρες MTU, MAN ή Jenbacher. Για τον τεμαχισμό, την ομογενοποίηση και την προθέρμανση των πρώτων υλών, προηγείται του χωνευτή δεξαμενή προεπεξεργασίας από σκυρόδεμα. Όλος ο εξοπλισμός κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της EN+ Italia με πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ιταλικής εταιρείας και συναρμολογείται από τα έμπειρα συνεργεία της Arvis Solar. Τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας εντός του σταθμού ελέγχονται συνεχώς από προηγμένο σύστημα Προγραμματιζόμενων Λογικών Ελεγκτών  (PLCs) της Siemens, η παραμετροποίηση των οποίων γίνεται από τους μηχανικούς της ENPLUS. Κάθε σταθμός προσαρμόζει τις διεργασίες του, από την υποδοχή και την ανάμειξη των πρώτων υλών έως την παραγωγή βιοαερίου, ηλεκτρισμού και θερμότητας στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των εισερχομένων πρώτων υλών, λειτουργεί δε πλήρως αυτόματα, χωρίς την παρουσία ανθρώπινου δυναμικού.

Πλεονεκτήματα αναερόβιων χωνευτών της EN+ Italia

u  Χαμηλό κόστος επένδυσης και συντήρησης

u  Υψηλή ποιότητα υλικών με μεγάλη αντοχή στον χρόνο και στην χημική διάβρωση

u  Ταχύτατη συναρμολόγηση από εξειδικευμένο προσωπικό

u  Ομοιόμορφη θέρμανση με τοποθέτηση σωλήνων ζεστού νερού τόσο στον πυθμένα όσο και στα τοιχώματα του χωνευτή

u  Ευκολία συντήρησης, χάρις στους εξωτερικά του χωνευτή πλήρως αποσπώμενους κινητήρες ανάδευσης και ανακυκλοφορίας υλικού

u  Παραγωγή εδαφοβελτιωτικού (compost) άριστης ποιότητας

u  Ευελιξία στην επεκτασιμότητα του χωνευτή ακόμη και μετά την αρχική εγκατάστασή του

u  Πλήρως ανακυκλώσιμα υλικά με ευεργετικές επιπτώσεις στο περιβάλλον

u  Εξαιρετική αντοχή σε ακραίες καιρικές συνθήκες (λειτουργία από -60 ° C έως +450 ° C)

u  Αδρανής εσωτερική επικάλυψη με υαλώδη πορσελάνη, που δεν αλλοιώνει την ισορροπία των ωφέλιμων βακτηριδίων και δεν προσβάλλει τα μηχανικά μέρη

u  Πλήρως στεγανή μεταλλική κατασκευή απρόσβλητη από τα περιεχόμενα διαβρωτικά υγρά, επιμηκύνοντας τον χρόνο ζωής της

(*) Ο Αντώνης Παπαδάκης είναι Διπλωματούχος Ενεργειακός Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΕΜΠ, Γενικός Διευθυντής της ARVIS SOLAR Ε.Π.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος.
                                                                                    
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Created by Awapai    Powered by FlexWeb